Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Μακεδονίας - Άλλες γλώσσες