Λαϊκό Κίνημα για την Απελευθέρωση της Ανγκόλας - Άλλες γλώσσες