Λαϊκό Κομισαριάτο Εσωτερικών Υποθέσεων - Άλλες γλώσσες