Λεξικό της ελληνικής και ρωμαϊκής βιογραφίας και μυθολογίας - Άλλες γλώσσες