Λουίζα των Βουρβόνων, κόμισσα του Μονπανσιέ - Άλλες γλώσσες