Λουδοβίκος των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών - Άλλες γλώσσες