Μακεδονικό Μέτωπο (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) - Άλλες γλώσσες