Μανουήλ Κομνηνός (υιός Ανδρονίκου Α΄) - Άλλες γλώσσες