Μαξιμιλιανός Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Άλλες γλώσσες