Μαξιμιλιανός Γ΄ Ιωσήφ της Βαυαρίας - Άλλες γλώσσες