Μαξιμιλιανός Ερρίκος της Βαυαρίας, αρχιεπίσκοπος - Άλλες γλώσσες