Μαρία Άννα της Αυστρίας (1738-1789) - Άλλες γλώσσες