Μαρία Άννα της Βαυαρίας (1551-1608) - Άλλες γλώσσες