Μαρία Αμαλία της Σαξονίας, βασίλισσα της Ισπανίας - Άλλες γλώσσες