Μαρία Θηρεσία της Γαλλίας (1667–1672) - Άλλες γλώσσες