Μαρία Χριστίνα, Πριγκίπισσα Μιχαήλ του Κεντ - Άλλες γλώσσες