Μαρία της Σερβίας, μαρκησία του Μομφερράτου - Άλλες γλώσσες