Μαρία των Λουζινιάν, βασίλισσα της Αραγωνίας - Άλλες γλώσσες