Μαργαρίτα της Βραβάντης, κόμισσα του Λουξεμβούργου - Άλλες γλώσσες