Μαυροβουνιακές προεδρικές εκλογές (2018) - Άλλες γλώσσες