Μετάλλιο «Αντάρτες του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου» - Άλλες γλώσσες