Μουσουλμανική κατάκτηση της Ιβηρικής χερσονήσου - Άλλες γλώσσες