Μουσουλμανική μειονότητα Δυτικής Θράκης - Άλλες γλώσσες