Μπερνάρ και Μπιάνκα: Περιπέτειες στην Άκρη της Γης - Άλλες γλώσσες