Νορβηγικές βουλευτικές εκλογές (2013) - Άλλες γλώσσες