Οδοάρδος Φαρνέζε, διάδοχος της Πάρμας - Άλλες γλώσσες