Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ - Άλλες γλώσσες