Οι Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Άλλες γλώσσες