Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών - Άλλες γλώσσες