Ομάδα Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού - Άλλες γλώσσες