Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας - Άλλες γλώσσες