Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας - Άλλες γλώσσες