Ουαλερανός Γ΄ του Λουξεμβούργου-Λινί - Άλλες γλώσσες