Ο Χριστός Παντοκράτωρ (αγιογραφία του Σινά) - Άλλες γλώσσες