Πέτρος των Μεδίκων (γιος του Κόζιμο Α΄) - Άλλες γλώσσες