Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα - Other languages