Παρασκευή και 13: Το Τελευταίο Κεφάλαιο - Άλλες γλώσσες