Περίκλειστο και αποσπασμένο έδαφος - Άλλες γλώσσες