Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας - Άλλες γλώσσες