Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας - Άλλες γλώσσες