Πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη της Βουλγαρίας - Άλλες γλώσσες