Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (674-678) - Άλλες γλώσσες