Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας - Άλλες γλώσσες