Πράσινο Κόμμα της Αγγλίας και της Ουαλίας - Άλλες γλώσσες