Πραξικόπημα της 18ης Φρουκτιντόρ του Έτους Ε΄ - Άλλες γλώσσες