Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής - Άλλες γλώσσες