Προδυναστική περίοδος της Αιγύπτου - Άλλες γλώσσες