Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άλλες γλώσσες