Πρότυπο:Κουτί πληροφοριών Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου - Άλλες γλώσσες