Πρότυπο:Infobox/Géolocalisation multiple - Άλλες γλώσσες